CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HƯNG TRƯỜNG PHÁT

Giới thiệu

Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Trường Phát được thành lập vào ngày 29/01/2015 tại Huyện Binh Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hoạt động trên lĩnh vực:

– Chế biến và xuất khẩu các sản phẩm về nghêu nguyên con hấp chín đông lạnh (Meretrix Lyrata)

– Chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nghêu thịt đông lạnh và nghêu lụa thịt đông lạnh (Paphia Undulata).

Xem thêm

Nguồn nghêu nguyên liệu
được đánh bắt tự nhiên

Tất cả các công đoạn sản xuất tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo các nguyên tắc của HACCP và các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm và bền vững: FDA, HACCP, BRC, MSC, IFS, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Nguồn nguyên liệu

Nghêu trắng (Meretrix lyrata), Nghêu lụa (Paphia Undulata) …
                     Xem chi tiết

Sản Xuất và Kiểm Soát
HACCP, ISO 9001:2015, BRC Food, IFS Food và MSC.
Xem chi tiết

Truy Xuất Nguồn Gốc
Áp dụng một hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp và chính xá,…
Xem chi tiết

Phát Triển Bền Vững

Bảo tồn và phát triển bền vững các sp nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở Việt Nam…
Xem chi tiết

Nghêu Nguyên Con Hấp Chín Đông Lạnh

Nghêu Trắng HCK Hấp Đông Lạnh

Nghêu Nguyên Con Hấp Chín Đông Lạnh

Nghêu Nâu HCK Hấp Đông Lạnh

Nghêu Thịt

Nghêu Thịt

Nghêu Nguyên Con Hấp Chín Đông Lạnh

Nghêu Trắng Bao Gói Hút Chân Không

Các thành phần chính
 trên tem xác thực V-check

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC